Redovisningspaket Bas

Ni ansvarar själva för den löpande förvaltningen av er verksamhet. Löpande förvaltning kan exempelvis vara att betala fakturor, skicka kundfakturor, säkerställa att kunden betalar i tid, betala ut löner, all löneadministration, semesterberedningar och allt som inte har med bokföringsmässiga konteringar att göra.

Vi ansvarar för att genomföra bokföringsmässiga konteringar i verifikationer samt att upprätta verifikationslistor & huvudböcker enligt gällande lagstiftning. Vi upprättar vanliga momsredovisningar och arbetsgivardeklarationer på individnivå. Vi upprättar även en leverantörsreskontra där en sammanställning av fakturor från dina leverantörer samlas. Vi hjälper er att uppfylla de normala krav som ställs på ert företag från Skatteverket och andra myndigheter.

Följande ingår inte i redovisningspaket bas: Beskattning enligt MOSS, upprättande av periodisk sammanställning (försäljning till andra företag inom EU) och övrig internationell försäljning. Redovisning enligt redovisningsmetod K3 (så som exempelvis användning av immateriella tillgångar, forskning & utveckling) ingår inte i baspaketet. Önskas denna typ av hjälp behöver ni använda redovisningspaket Premium då arbetet är betydligt mer omfattande.

Redovisningspaket Premium

Ni ansvarar själva för att godkänna / attestera fakturor vi presenterar. Ni godkänner betalningar i banken vi förbereder. Ni fotograferar kvitton och skickar dom till oss i en applikation eller mejladress vi tillhandahåller.

Vi ansvarar för att efter bästa förmåga vara er egen ekonomiavdelning. Allt som inte ingår i paket bas ingår i detta paket. Syftet skall vara att avlasta entreprenören och företagaren för så att denna kan fokusera mer på sina egna tjänster och att få bolaget att växa. Era leverantörer skickar sina fakturor direkt till nya fysiska såväl som digitala adresser för att minska pappersarbetet för företagaren - vi kontaktar leverantörerna och genomför bytet löpande allt eftersom att fakturor inkommer. Vi ansvarar även för löneadministration, semesterberedningar och bistår vid upprättande av arbetsgivarintyg och liknande. Genom att investera lite extra vill vi skapa enorma mervärden för er som företag och låta er nå nya nivåer.

Vårt premiumpaket förutsätter antingen automatisk filkoppling mot bokföringssystemet alternativt ett avtal genom er bank med bankgirocentralen avseende löner och leverantörsfakturor.