Fasta priser anpassat efter er storlek

Pris baserat på årsomsättning innebär att våra priser är fasta men ökar tillsammans med din försäljning. När ditt företag går bättre får vi oftast mer att göra och då stiger priset därefter. Pris baserat på omsättning gör det lätt för dig att veta när nästa prishöjning sker. Idag är våra nivåer:

  • 0-499 tkr
  • 500-999 tkr
  • 1 - 2 miljoner
och därefter ökar priset per miljon i omsättning.
(*TKR = Tusentals Kronor)

Pris baserat på verifikat innebär att du får betala för hur många verifikat som bokföringen genererar varje år. Ett verifikat är samma sak som en affärshändelse och kan exempelvis vara ett kvitto eller en faktura. Idag är våra nivåer:

  • 0-99 st
  • 100-299 st
  • 300-499 st
och därefter ökar priset per 200 verifikat per år.

Vill ni veta mer och få exakta priser på er bokföring - kontakta vår marknadschef Emil vars uppgifter du finner längst ner på denna sida.

Svara på några frågor för att räkna ut ditt pris

Följande påverkar våra fasta priser

Bokföring E-Handel

Bokföring av E-handel är ofta mycket mer omfattande och därför tillkommer en mindre avgift för att administrera dessa.

Auktoriserad Revisor

Om ni har en auktoriserad revisor som skall granska bokföringen tillkommer en mindre avgift då vi löpande har skyldighet att arbeta med och följa upp arbetet mot er revisor.

Koncernstruktur med flera bolag

Vi har alternativ där vi till en lägre kostnad erbjuder vilande bolag inom en koncern ett förmånligt pris för att genomföra deklaration och årsredovisningar årligen.

Budget & ekonomistyrning

Vill ni styra upp och få kontroll på intäkter och kostnader. Vi upprättar en budget per månad tillsammans med er som vi sedan följer upp månadsvis.

Svara på några frågor för att räkna ut ditt pris